AR绘画
2019-11-15
IMG_6886.JPG

                                                                       AR绘画

•用不同的绘画工具为画纸上的鱼画上自己喜欢的颜色  •通过特制扫描后,创作完成后的鱼儿会魔法般地出现在大屏幕上